Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników jest nie tylko obowiązkiem, ale i priorytetem każdego pracodawcy. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w tej kwestii, jest audyt stanowiskowy. W tym artykule omówimy, czym jest audyt stanowiskowy, co obejmuje i jak go przeprowadzić. Przedstawimy także jakie inne środki warto wziąć pod uwagę podczas jego przeprowadzania.

Czym jest audyt stanowiskowy?

Audyt stanowiskowy to proces oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Jego celem jest zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy oraz zapewnienie, że wszystkie wymagania prawne i standardy dotyczące BHP są spełnione. Celem takiego audytu jest zweryfikowanie zgodności działań podejmowanych przez pracodawcę z obowiązującymi przepisami i normami. To także ocena skuteczności podejmowanych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. W każdym zakładzie pracy BHP powinny być priorytetami. Dlatego ważne jest, aby system zarządzania BHP był regularnie oceniany i poprawiany.

Audyt BHP w fabryce

Co obejmuje audyt stanowiskowy?

Audyt systemu zarządzania BHP obejmuje wiele obszarów, które warto przebadać. Wśród nich znajdują się:

 • Planowanie działań związanych z BHP
 • Określenie obowiązków związanych z BHP
 • Analiza struktury organizacyjnej
 • Ustalenia dotyczące konsultacji w sprawach BHP
 • Wdrożenie procedur i działań związanych z BHP
 • Identyfikacja, ocena i kontrola zagrożeń
 • Szkolenia pracowników w zakresie BHP
 • Pomiar, raportowanie i ocena skuteczności działań
 • Przegląd systemu BHP i jego ogólnej wydajności
 • Przegląd i analiza stosowanych Środków Ochrony Indywidualnej w odniesieniu do oczekiwanego poziomu ochrony, ergonomii pracy jak i wymagań środowiskowych na stanowisku pracy

„W Rena-Pol oferujemy profesjonalne wsparcie w doborze odpowiednich produktów, które nie tylko zapewnią wysoki poziom ochrony, ale również będą odpowiednie do różnorodnych środowisk pracy, m.in. suchego lub mokrego. Dodatkowo, nasza oferta uwzględnia kwestie komfortu pracy oraz trwałości produktów, co gwarantuje najlepszą jakość dla firm kontrahentów.

Jak przeprowadzić audyt stanowiskowy?

W każdym zakładzie pracy bezpieczeństwo i higiena pracy powinny być priorytetami. System zarządzania BHP powinien być regularnie oceniany i poprawiany, jeśli okaże się, że nie jest w 100% wydajny dla danej organizacji.

Poniżej przedstawiamy podstawowe kroki, które należy podjąć, aby przeprowadzić audyt stanowiskowy BHP:

Krok 1: Analiza zgodności z wymaganiami

W pierwszym kroku przeprowadzenia audytu BHP, analizuje się zgodność działań firmy z wymaganiami prawnymi i standardami bezpieczeństwa. Dlatego, kontroluje się udokumentowane procedury bezpieczeństwa, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami prawnymi. Sprawdzane jest, jak pracownicy realizują procedury bezpieczeństwa w praktyce, kontrolując ich zgodność z wymaganiami w rzeczywistych warunkach pracy.

Pytania kontrolne opierają się na wymaganiach prawa oraz standardach branżowych, co umożliwia określenie poziomu zgodności firmy z wymaganiami. Ponadto, zawiera ocenę, czy wdrożone procedury bezpieczeństwa są odpowiednie w praktyce. Raport z audytu identyfikuje ryzyka, ocenia poziom zagrożeń i wyznacza kolejne kroki.

Z aktualnymi zasadami BHP można zapoznać się tutaj.

Krok 2: Opracowanie raportu z audytu

Po dokładnej analizie każdego obszaru BHP, należy stworzyć raport z audytu. Raport powinien zawierać wszystkie kwestie, na które zwrócono uwagę podczas kontroli zgodności z wymaganiami prawno-organizacyjnymi i standardami. W raporcie należy uwzględnić informacje o znalezionych zagrożeniach, wskazać ich poziom ryzyka i zidentyfikować obszary, w których działania można jeszcze udoskonalić.

Krok 3: Planowanie działań naprawczych

Po dokładnej analizie wyników audytu, czas na opracowanie planu działań naprawczych, który pozwoli na rozwiązanie problemów i poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Najważniejszym celem planu działań naprawczych jest ustalenie priorytetów i kroków, które należy podjąć. Plan działań powinien określać zadania do wykonania, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, terminy realizacji i środki finansowe potrzebne do realizacji planu.

W zależności od wyników audytu i skali problemów, plan działań naprawczych może obejmować m.in.:

 • Wdrożenie nowych procedur bezpieczeństwa
 • Szkolenie pracowników
 • Modernizację lub wymianę urządzeń
 • Zmiany w organizacji pracy
 • Wzmocnienie systemu kontroli i monitoringu

Ponadto, ważnym elementem planu działań naprawczych jest również system monitorowania postępów i wyników realizacji działań. Dzięki temu można na bieżąco kontrolować efektywność podejmowanych działań i dostosowywać plan w razie potrzeby.

Wskazówki i sugestie

Podczas przeprowadzania wewnętrznego audytu warto wziąć pod uwagę wiele innych środków, które mogą pomóc w dokładniejszej ocenie skuteczności systemu zarządzania BHP w firmie. Poniżej przedstawiamy są niektóre z nich:

 1. Analiza statystyk i raportów dotyczących wypadków i incydentów związanych z bezpieczeństwem pracy.
 2. Badania warunków pracy na stanowiskach, które są najbardziej narażone na ryzyko. Sprawdźcie 5 najczęstszych zagrożeń w miejscu pracy
 3. Ocena poziomu wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Sprawdzenie, czy pracownicy są wyposażeni w odpowiednie narzędzia ochrony osobistej.
 5. Analiza procedur postępowania w przypadku wypadku lub incydentu związanego z BHP.
 6. Weryfikacja, czy system szkolenia w zakresie BHP jest odpowiedni dla danego stanowiska i czy jest regularnie aktualizowany

Przeprowadzenie takie audytu stanowiskowego w połączeniu z powyższymi środkami pozwoli na uzyskanie kompleksowego obrazu skuteczności systemu zarządzania BHP w firmie i na opracowanie planu działań usprawniających. Dzięki temu możliwe będzie minimalizowanie ryzyka wypadków i incydentów związanych z BHP, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawę ogólnej wydajności firmy.

Audyt BHP na budowie

Podsumowując, poprzez przeprowadzenie audytu stanowiskowego, można zidentyfikować potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie kroki, aby zminimalizować ryzyko wypadków w miejscu pracy. W Rena-Pol oferujemy kompleksowe usługi audytowe, które pomagają zadbać o bezpieczeństwo w firmach naszych klientów. Nasz doświadczony zespół uwzględnia różne aspekty, takie jak rodzaj wykonywanej pracy, wymagania bezpieczeństwa i ergonomii, aby zaproponować najlepsze rozwiązania.

Nie skupiamy się tylko na aspektach bezpieczeństwa, ale również na optymalizacji kosztów i zwiększeniu komfortu pracy. Nasza strategia zakłada, że odpowiednie wyposażenie i narzędzia pracy, przyczyniają się do poprawy jakości i wydajności wykonywanej pracy, co wpływa na zadowolenie pracowników i zwiększa efektywność całego zakładu.

Dzięki współpracy z naszymi wiodącymi dostawcami m.in. Lebon, UVEX, ANSELL, itp. możemy przeprowadzić szczegółową weryfikację rękawic ochronnych, a nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiednie ŚOI dla danego zakładu.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji o naszych usługach i wdrożeniu rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.