POLITYKA PRYWATNOŚCI RENA-POL

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2022 r.

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: rena-pol.pl. Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

ZASADY PODSTAWOWE
Rena-Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi przykłada dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników serwisu rena-pol.pl.
Rena-pol.pl, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych, które są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.rena-pol.pl, sklepu internetowego: sklep.rena-pol.pl oraz newslettera Rena-Pol jest Rena-Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Przewodniej 11A, 93-419 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000732155, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP:7292717983, telefon: +48 502 321 900 e-mail: rena-pol@rena-pol.pl (dalej jako „Rena-Pol” lub „Administrator”)

DANE WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI I ZAKUPÓW

W formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego oraz zapisu na newsletter Rena-Pol konieczne jest podanie danych osobowych (imię, nazwisko), adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w serwisie sklep.rena-pol.pl, bądź newsletterze Rena-Pol, a w razie dokonania zakupu także potwierdzenie zamówienia oraz informacje o stanie jego realizacji. Adres e-mail zostanie także wykorzystany w przypadku ważnych zmian w serwisie rena-pol.pl oraz do przesyłania informacji marketingowych Rena-Pol w ramach newslettera – wówczas na podany adres e-mail zostanie wysłana stosowna informacja.

Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym sklep.rena-pol.pl konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych. Dane te są konieczne do zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. Niepodanie powyższych danych uniemożliwi nam realizację zamówienia.

Podane dane przetwarzamy także w celu zarządzania kontami użytkowników serwisu sklep.rena.pol.pl oraz w celu informowania użytkowników o zmianach w serwisie, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przetwarzamy dane także po to, aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w sklep.rena-pol.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm.).

W celu wywiązania się przez Rena-Pol sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi z obowiązków związanych z realizacją zamówień dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: współpracownikom, którzy w ramach serwisu sklep.rena-pol.pl zajmują się obsługą i realizacją zamówień, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom programów komputerowych oraz osobom zajmującym się obsługą poczty e-mail, Newslettera Rena-Pol, firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, korzystając z danych teleadresowych wskazanych powyżej.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH EKSPLOATACYJNYCH
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm.), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Serwis sklep.rena-pol.pl używa cookies. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

COOKIES
Rena-Pol sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.

Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową sklep.rena-pol.pl . Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają „stronie” rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?
Wykorzystujemy pliki cookies do:
– uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie oraz identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
– obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów.

Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z sklepu internetowego sklep.rena-pol.pl.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE?
Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU sklep.rena-pol.pl
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności sklep.rena-pol.pl oraz Newslettera Rena-Pol. O wszelkich zmianach poinformujemy Użytkowników serwisu na stronach sklep.rena-pol.pl albo za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej.

KONTAKT
W przypadku pytań użytkowników dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności, warunków korzystania ze sklepu.rena-pol.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: rena-pol@rena-pol.pl Serwis internetowy działający pod adresem www.rena-pol.pl oraz sklep.rena-pol.pl działający pod adresem: http://www.sklep.rena-pol.pl prowadzony jest przez Rena-Pol spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Przewodniej 11A, 93-419 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000732155, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP:7292717983.