Odzież ochronna i artykuły BHP odgrywają niezwykle istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników na miejscu pracy. Jednak aby zapewnić maksymalną skuteczność i ochronę, konieczne jest przestrzeganie odpowiednich standardów jakości i bezpieczeństwa. W dzisiejszym artykule dowiemy się o jednym z kluczowych dokumentów regulujących branżę BHP i odzież ochronną – to właśnie norma PN-EN ISO 13688. Przekonajmy się, dlaczego jest to istotne zarówno z punktu widzenia naszej firmy, jak i dla wszystkich troszczących się o bezpieczeństwo pracowników.

1. Norma PN-EN ISO 13688: Co to właściwie jest?

Wprowadzenie do normy

Norma PN-EN ISO 13688 jest kluczowym dokumentem normatywnym, który określa ogólne wymagania dotyczące odzieży ochronnej. Jest to międzynarodowy standard, który ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie BHP oraz odzieży ochronnej.

W normie zdefiniowano ogólne kryteria dotyczące użyteczności odzieży ochronnej, które obejmują aspekty takie jak ergonomia, bezpieczeństwo dla użytkownika, oznaczenia dotyczące rozmiarów, trwałość, kompatybilność oraz wymogi dotyczące znakowania i dostarczania informacji przez producenta razem z produktem.

EN ISO 13688 tkanina techniczna na odzież ochronną (PPE)

Jakie kryteria musi spełniać odzież ochronna zgodna z opisywaną normą?

  1. Nieszkodliwość: Odzież ochronna nie może w jakikolwiek sposób negatywnie wpływać na zdrowie lub higienę użytkownika. Materiały użyte do jej produkcji nie mogą emitować substancji szkodliwych.
  2. Konstrukcja: Projekt odzieży ochronnej powinien uwzględniać ergonomiczny krój, który pozwala na odpowiednie dopasowanie do sylwetki użytkownika i zapewnia przyczepność, uwzględniając różnorodne warunki otoczenia i zakres ruchów podczas wykonywanej pracy. Nie powinno występować ryzyko odsłonięcia jakiejkolwiek części ciała użytkownika, ponadto wszystkie elementy odzieży powinny być ze sobą kompatybilne i wytrzymałe.
  3. Komfort: Odzież ochronna powinna dostarczyć użytkownikowi poziom komfortu odpowiedni do warunków pracy, aktywności i potencjalnych zagrożeń. Nie powinna ograniczać ruchów ani posiadać ostrych elementów, które mogą potencjalnie zranić użytkownika.
  4. Starzenie: W miarę eksploatacji, odzież ochronna ulega procesowi starzenia, dlatego też ważne jest przestrzeganie instrukcji producenta dotyczących konserwacji. Ważne by dbać o utrzymanie pierwotnych wymiarów i właściwości materiałów, dlatego użytkownicy powinni przestrzegać znormalizowanych procesów, takich jak pranie lub czyszczenie chemiczne (maksymalnie 5 cykli – chyba że producent wskazuje inaczej).
  5. Postanowienia ogólne: Odzież ochronna powinna być jasno oznaczona, zgodnie z wymiarami ciała zmierzonymi w centymetrach. Wyjątki od standardowych wymiarów powinny być szczegółowo określone w odpowiednich normach wyrobu.
  6. Znakowanie: Oznakowanie każdej części odzieży ochronnej powinno umożliwiać jej natychmiastową identyfikację i zrozumienie znaczenia każdego z oznaczeń.To obejmuje m.in. nazwę, znak handlowy producenta lub przedstawiciela, oznaczenie typu wyrobu, wielkość, identyfikację normy szczegółowej oraz symbole graficzne określające poziomy skuteczności.

2. Ergonomia i Wygoda

Jak norma wpływa na komfort noszenia odzieży ochronnej?

Norma PN-EN ISO 13688 zawiera wymagania dotyczące ergonomicznego kształtu i wygody odzieży ochronnej. Dzięki temu pracownicy noszący produkty przez nas dostarczane, mogą czuć się komfortowo przez długie godziny pracy, co zwiększa ich efektywność.

Dlaczego ergonomiczny kształt jest kluczowy?

Wygodna odzież ochronna z ergonomicznym kształtem nie tylko zwiększa komfort pracy. Minimalizuje także ryzyko urazów związanym z noszeniem ciężkich lub niewygodnych ubrań.

3. Oznakowanie i Jakość Materiałów

Co oznacza odpowiednie oznakowanie odzieży ochronnej?

Wymogi dotyczące oznakowania produktów dają naszym klientom pewność, że produkt spełnia określone normy jakości. Ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności.

Dlaczego wytrzymałe materiały są niezbędne w naszej branży?

Jako dystrybutor artykułów BHP i odzieży ochronnej, skupiamy się na dostarczaniu produktów wykonanych z wytrzymałych materiałów. Jest to kluczowe, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed różnymi zagrożeniami w miejscu pracy.

4. Bezpieczeństwo Przed Zagrożeniami

W jaki sposób norma uwzględnia różnorodne zagrożenia na miejscu pracy?

Norma PN-EN ISO 13688 zapewnia, że produkt chroni użytkowania przed różnorodnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Oznacza to, że produkty spełniające tę normę są przygotowane do różnych warunków pracy.

Dlaczego to kluczowe w dystrybucji artykułów BHP i MRO?

Nasza firma dostarcza produkty, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w różnych branżach. Przestrzeganie wspominanej normy jest gwarancją, że te produkty spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Cerva en iso 13688

5. Norma PN-EN ISO 13688 w Naszej Działalności

W jaki sposób produkty dostarczane przez nas spełniają wymagania normy PN-EN ISO 13688?

Aby zapewnić należyty standard odzieży roboczej, nasi partnerzy zobowiązani są do przestrzegania tej normy we wszystkich aspektach ich działalności, od wyboru dostawców po kontrole jakości. To zapewnia, że produkty Rena-Pol są zawsze zgodne z najwyższymi standardami.

Jakie korzyści niesie to dla naszych klientów?

Nasi klienci mogą być pewni, że wybierając produkty od nas, otrzymują najwyższą jakość i ochronę. Nasza oferta to nie tylko produkty BHP i MRO, ale również gwarancja bezpieczeństwa i zgodności z międzynarodowymi normami.

Podsumowanie

W naszym dzisiejszym artykule przyjrzeliśmy się jednemu z kluczowych dokumentów regulujących, czyli normie PN-EN ISO 13688. Przestrzeganie jej jest nie tylko obowiązkiem, ale także gwarantem jakości, wygody i bezpieczeństwa dla użytkowników odzieży ochronnej.

Norma ta określa szereg kryteriów, od nieszkodliwości materiałów, przez ergonomiczny krój, aż po skomplikowane procedury znakowania i oznaczania wyrobów. Dzięki niej możemy mieć pewność, że produkty BHP i odzież ochronna spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Dla naszych klientów oznacza to, że wybierając produkty oferowane przez naszych dostawców, inwestują w swoje bezpieczeństwo i zyskują pewność, że ich pracownicy są w odpowiednio ochronnym ubraniu, które spełnia międzynarodowe standardy.