Vending BHP spełnia potrzeby firm w zakresie optymalizacji procesów zakupów pośrednich. Zlokalizowane jak najbliżej miejsca, w którym są wykorzystywane, automaty te zapewniają pracownikom dostęp do artykułów MRO, narzędzi ręcznych, ŚOI, a także pozwalają na wiele więcej.

Czym jest vending przemysłowy?

Vending przemysłowy to zbiorcza nazwa dla maszyn dystrybucyjnych, które udostępniają niezbędne materiały i narzędzia 24/7. System gwarantuje pracownikom możliwość zaopatrywania się w niezbędne sprzęty w dowolnej chwili, bez konieczności udawania się do magazynu centralnego.

Dodatkową zaletą vendingu przemysłowego jest bezpośredni wgląd w to jak wykorzystywane są zapasy. Taka ewidencja umożliwia również sprawdzenie, kto z czego korzysta w jakim czasie – wszystko w pełnej zgodności z europejskimi dyrektywami GDPR.

Korzyści płynące z vendingu BHP to m.in.:

 • Całodobowa dostępność materiałów i sprzętu ochrony osobistej
 • Automatyczne śledzenie zapasów
 • Ograniczenie nadmiernej konsumpcji
 • Elastyczne limity dla użytkowników
 • Przejrzyste raportowanie
 • Brak konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników do dystrybucji i zwrotów
vending BHP pozwala firmom na oszczędności

Te oszczędności można bezpośrednio powiązać z ostatnim punktem z powyższej listy, mianowicie, koniecznością zatrudniania pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za wydawanie artykułów BHP, sprawdzanie, a także ciągłe raportowanie. Obecna technologia szaf wydających pozwala na pełne zautomatyzowanie tego procesu, dzięki czemu firmy są w stanie zaoszczędzić znaczne kwoty.

Obecnie, vending BHP staje się podstawową formą dystrybucji ŚOI. Pracownicy z łatwością mogą uzyskać dostęp do niezbędnych materiałów i narzędzi, dzięki czemu mogą zaoszczędzić dużo czasu.

Pracownicy, którzy nie mogą bezpośrednio uzyskać podstawowych materiałów i środków ochrony indywidualnej, stanowią znaczący ukryty koszt dla firm. Wystarczy pomyśleć o czasie straconym z powodu konieczności chodzenia do magazynu centralnego po wyposażenie. Właśnie takie sytuacje w znacznym stopniu utrudniają przebieg pracy.

Kolejnym aspektem jest to, że pracownicy nie zawsze zaopatrują się w odpowiednią ilość sprzętu, przez co pobrania mogą być przypadkowe, a towar ginąć na hali magazynowej. Zbyt wiele produktów jest pobieranych, a następnie wyrzucanych, w rezultacie czego, firmy tracą niepotrzebnie dużo pieniędzy.

Szafy te są specjalnie zaprojektowane do wydajnej i kompleksowej dystrybucji ŚOI, artykułów MRO. Jednakże, ich uniwersalność pozwala również na szeroki zakres innych zastosowań, takich jak dystrybucja materiałów biurowych, artykułów medycznych, farmaceutycznych, spożywczych, itp.

Zwroty i serwis pobranego sprzętu

W zakładach posiadających automaty wydające, dystrybucja, jak i zwrot pobranego sprzętu odbywa się za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki kontroli stanu sprzętu, można również automatycznie śledzić ich dane kalibracyjne, a status każdego pobrania jest monitorować w czasie rzeczywistym. Pracownicy wskazują, czy kolejne osoby powinny go dalej eksploatować, czy oddać do serwisu.

Korzyści wynikające z monitorowania zapasów:

 • Redukcja przestojów w procesie produkcyjnym
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia spowodowanego używaniem niezdatnego wyposażenia
 • Wydłużony czas dostawy
 • Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmę w związku z kwestiami BHP
 • Lepsze zrozumienie, do czego wykorzystywany jest pobierany sprzęt

Vending BHP a zarządzanie kluczami

Często rejestr kluczy w firmach odbywa się na papierze, bądź nie istnieje w ogóle. W efekcie, nie są one często dostępne, gubią się lub wydawane jest niewłaściwe klucze. Ta przestarzała metoda jest nieefektywna, przez co jest kolejnym czynnikiem generującym ukryte koszty dla firm.

Dzięki szafom na klucze, cały ten proces można zautomatyzować. Rezerwacji można dokonać online lub w automacie z kluczami. Użytkownicy mają dostęp do kalendarza i wgląd w to, które klucze są dostępne w danym czasie. W przypadku niezwrócenia klucza w terminie, automatycznie zostaje poinformowana osoba odpowiedzialna.

Szafa vendingowa D540 Rena-Pol vending BHP

Dzięki szafom na klucze można scentralizować i uprościć przechowywanie wszystkich ważnych kluczy w firmie. Znajdują się one w jednym miejscu, a użytkownicy mogą je wypożyczać i zwracać za jednym kliknięciem.

Podsumowując, zmiany pojawiają się w każdej branży, nie pozostawiając z tyłu branży BHP. Dlatego tak ważne jest podążanie za nowościami i tym, co oferują nowe technologie, przynosząc korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, a vending BHP jest idealnym przykładem tej transformacji.

W naszej firmie, niezależnie od branży naszych klientów, zawsze jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie, nowoczesne rozwiązania. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór automatów vendingowych, sygnowanych naszym logo – zapraszamy do kontaktu!